แอปที่ควบคุมหมดทุกอย่าง

ด้วยฟีเจอร์สุดล้ำ คลอบคลุมทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน
ผ่านแอป Tuya Smart บน Smart Phone
รองรับทั้งระบบ IOS และ Android